Efter PT timmen med Robert Kronberg har jag insett att jag försummat delar i min träning. Bilden talar sitt tydliga språk. Kraftigt framåtroterade axlar, begynnande gamnacke och ett gigantiskt svank. Därför flyttas fokus på träningen till Atletisk hållning och explosivitet. Nya atletiska och snabba Krutgubben ska vara klar till 2/3-2018?(90 dagar)

Så här skrev Robert Kronberg

Dagens träning med fokus på Atletisk hållning och explosivitet

10min roddmaskin

10min stakmaskin

3×8 sittande bred rodd

3×8 latsdrag (3 olika grep, brett, smalt, omvänt smalt)

10x1min planka pilates

3x20m skipping med hantelpress

10x20m släde maxfart 60kg, start varje 30sek

3x1min statisk hängande från chinsstång

10km löpband a la Kenyan (succesiv fartökning från 5:30-tempo till 3:30-tempo)

Ideén till att springa sist fick jag efter att ha lyssnat på @maratonpodden och avsnittet med Johan Ohlsson. Han kallar det “tända lampan” i musklerna att träna explosiva övningar och sedan springa. För mig funkade det bra. Sprang milen på hyfsad tid trots träningen innan. Sista 5km gick på 19:44 så formen är uppåtgående